Producenci

Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wady może: - żądać wymiany rzeczy na wolną od wad - żądać usunięcia wady

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14(czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy przez Klienta(zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądż zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy: MS Fragrance 03-144 Warszawa ul.Światowida 47B/24.

2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na email(podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie , jednak nie później niż 14 dni od dnia , w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego: MS Fragrance 03-144 Warszawa ul.Światowida 47B/24.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sprzedający gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient , chyba że Klient wyrażnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Klientowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykładowo: kremy, tusze do rzęs itp.), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Produkt dnia

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:fc6fe77d9a49e86e52da2bb004dfae07#0}
Sklep internetowy od home.pl